"early documentation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna dokumentacja
  1. early przymiotnik + documentation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Other early documentation is included in this article.

    Podobne kolokacje: