"early disappointment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne rozczarowanie
  1. early przymiotnik + disappointment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "That was more or less water under the bridge," he said of his earlier disappointment.