"early contender" — Słownik kolokacji angielskich

early contender kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny zawodnik
  1. early przymiotnik + contender rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mirabelli became an early contender for quotation of the year when he was asked whether he had ever been in a police car before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo