"early colonizer" — Słownik kolokacji angielskich

early colonizer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny kolonizator
  1. early przymiotnik + colonizer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Black locust has nitrogen-fixing bacteria on its root system; for this reason it can grow on poor soils and is an early colonizer of disturbed areas.

    Podobne kolokacje: