"early colonization" — Słownik kolokacji angielskich

early colonization kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna kolonizacja
  1. early przymiotnik + colonization rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The conflict between the two peoples was an important historical force in the days of the early European colonization.

    Podobne kolokacje: