"early citizen" — Słownik kolokacji angielskich

early citizen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny obywatel
  1. early przymiotnik + citizen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Albert Boyce, the ranch's general manager and one of the most prominent early citizens, built the first house in the community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo