"early characterization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna charakterystyka
  1. early przymiotnik + characterization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was involved in the early characterization of what came to be known as Alport syndrome.

    Podobne kolokacje: