"early champion" — Słownik kolokacji angielskich

early champion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny mistrz
  1. early przymiotnik + champion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Schure was also an early and decisive champion of computer animation.

    Podobne kolokacje: