"early cantata" — Słownik kolokacji angielskich

early cantata kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna kantata
  1. early przymiotnik + cantata rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In general, he stays close to the text, which is characteristic for the early cantatas in Bach's second annual cycle.

    Podobne kolokacje: