"early boost" — Słownik kolokacji angielskich

early boost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wzrost
  1. early przymiotnik + boost rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Grossman gave the Bears an early boost in the third quarter.

    Podobne kolokacje: