"early balloting" — Słownik kolokacji angielskich

early balloting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne poddanie głosowaniu
  1. early przymiotnik + balloting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In early balloting, neither came close to the required two-thirds plus one - 75 of 111 participants - and a search for a compromise candidate ensued.

    Podobne kolokacje: