"early aviator" — Słownik kolokacji angielskich

early aviator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny lotnik
  1. early przymiotnik + aviator rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here she encountered early aviators from a variety of nations, and began to search for an instructor.

    Podobne kolokacje: