"early applicant" — Słownik kolokacji angielskich

early applicant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny kandydat
  1. early przymiotnik + applicant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Typically, these colleges accept a higher proportion of early applicants than regular ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo