"early apologist" — Słownik kolokacji angielskich

early apologist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny apologeta
  1. early przymiotnik + apologist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also was a notable early Christian apologist and a polemicist against heresy.

    Podobne kolokacje: