"early Polynesian" — Słownik kolokacji angielskich

early Polynesian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny Polinezyjczyk
  1. early przymiotnik + Polynesian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The area was first settlled by early Polynesians during the 4th century.

    Podobne kolokacje: