"early Feb" — Słownik kolokacji angielskich

early Feb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny luty
  1. early przymiotnik + Feb rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year in early Feb.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo