"dziadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziadek" po polsku

dziadek

Robert De Niro's 'The War With Grandpa' Abruptly Moves Production ...
rzeczownik
 1. grandfather ** , także: grandsire old use   [COUNTABLE]
  My grandfather was born in Slovakia. (Mój dziadek urodził się na Słowacji.)
  This house was built by my grandfather. (Ten dom został zbudowany przez mojego dziadka.)
  link synonimy: gramps, grandad
  zobacz także: grandmother
 2. grandparent **
  • dziadek, babcia, dziadkowie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   My grandparent loves to spoil my daughter. (Mój dziadek uwielbia rozpieszczać moją córeczkę.)
   She listened to her grandparent's stories about II World War. (Słuchała historii dziadka o drugiej wojnie światowej.)
 3. grandpa * , także: granpa , także: gramps , także: gramp , także: grampy , także: grandpappy American English informal , także: oups African American Vernacular English
  • dziadek, dziadunio, dziadzio informal [COUNTABLE]
   My grandpa is the best grandpa in the world! (Mój dziadek jest najlepszym dziadkiem na świecie!)
   Your dad's dad is your grandpa. (Tata twojego taty to twój dziadek.)
   I really miss my gramps. (Naprawdę tęsknię za swoim dziadziem.)
   link synonimy: grandfather, grandad
 4. old-timer
 5. dummy
  • stół, dziadek (w grze w brydża)
 6. grandad British English , także: granddad British English , grandaddy American English informal , granddaddy American English informal
  • dziadek, dziadzio, dziadziuś informal
   Her grandaddy knows a lot of good stories. (Jej dziadzio zna wiele dobrych opowieści.)
   Have you met my granddaddy? He is my mum's father. (Poznałeś mojego dziadka? On jest ojcem mojej mamy.)
   link synonimy: grandfather, grandpa
 7. zayde informal , zaide informal

powered by  eTutor logo