"dusty shadow" — Słownik kolokacji angielskich

dusty shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakurzony cień
  1. dusty przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The names spun out into the dusty shadows and hung in the air by single threads of hope.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo