"during the season" — Słownik kolokacji angielskich

during the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas pory roku
  1. during przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He makes $40 to $50 more a night during the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo