"during Easter" — Słownik kolokacji angielskich

during Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas Wielkanocy
  1. during przyimek + Easter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The church is known for the car festival during Easter.

    Podobne kolokacje: