"dumb thing" — Słownik kolokacji angielskich

dumb thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niema rzecz
  1. dumb przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They dumb things down and in the process make it hard for people who actually like to have control of the environment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo