BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"dubious distinction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wątpliwe rozróżnienie
  1. dubious przymiotnik + distinction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This earned him the dubious distinction of having lost two titles he never won.

powered by  eTutor logo