BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"clear distinction" — Słownik kolokacji angielskich

clear distinction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne rozróżnienie
  1. clear przymiotnik + distinction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was not possible to draw a clear distinction between the two.

powered by  eTutor logo