BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"duże prawdopodobieństwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duże prawdopodobieństwo" po polsku

duże prawdopodobieństwo

rzeczownik
 1. fine line
idiom
 1. good bet , także: safe bet  

"duże prawdopodobieństwo" — Słownik kolokacji angielskich

good bet kolokacja
 1. good przymiotnik + bet rzeczownik = duże prawdopodobieństwo
  Bardzo silna kolokacja

  It was also a good bet that she wouldn't have wanted to call security.

  Podobne kolokacje:
safe bet kolokacja
 1. safe przymiotnik + bet rzeczownik = duże prawdopodobieństwo
  Bardzo silna kolokacja

  The new guy is a very safe bet, he'll never hurt me and we have a lot in common.

  Podobne kolokacje:
fine line kolokacja
 1. fine przymiotnik + line rzeczownik = bliski związek, duże prawdopodobieństwo
  Bardzo silna kolokacja

  The difference each year has been such a fine line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo