"drug news of the day" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości dnia narkotykowe
  1. day rzeczownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Read the top drug news of the day.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drug news of the day" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drug news of the day" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo