BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"drop the thing" — Słownik kolokacji angielskich

drop the thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upuść rzecz
  1. drop czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If he had dropped the old thing, it might have gone off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo