"drive slowly" — Słownik kolokacji angielskich

drive slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź wolno
  1. drive czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He started the car and began to drive slowly up the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo