"drinks list" — Słownik kolokacji angielskich

drinks list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje wymieniają
  1. drink rzeczownik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dumplings, fish and turkey are offered, along with a big drinks list, including kosher vodka.

    Podobne kolokacje: