"drinking trough" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drinking trough" po angielsku — Słownik polsko-angielski

drinking trough
watering through

rzeczownik
  1. koryto do pojenia, poidło

"drinking trough" — Słownik kolokacji angielskich

drinking trough kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koryto do pojenia
  1. drinking rzeczownik + trough rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fair branched from the entrance of Craco to the other end of the town, at the drinking trough.

    Podobne kolokacje: