"drink tray" — Słownik kolokacji angielskich

drink tray kolokacja
Popularniejsza odmiana: tray of drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taca napoju
  1. drink rzeczownik + tray rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Looked up and saw that he was holding a tray of drinks.

    Podobne kolokacje: