"tray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tray rzeczownik

rzeczownik + tray
Kolokacji: 45
silver tray • tea tray • breakfast tray • tray of food • metal tray • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. silver tray = srebrna taca silver tray
2. tea tray = taca (do podawania herbaty) tea tray
3. breakfast tray = taca śniadania breakfast tray
4. tray of food = taca jedzenia tray of food
5. metal tray = metalowa taca metal tray
tray + rzeczownik
Kolokacji: 3
tray table • tray liner • tray icon
tray + czasownik
Kolokacji: 8
tray holds • tray containing • tray bearing • tray sits • tray piles • ...
czasownik + tray
Kolokacji: 15
carry a tray • take the tray • bring a tray • bear a tray • tray filled • ...
przymiotnik + tray
Kolokacji: 21
large tray • small tray • wooden tray • laden tray • little tray • ...
przyimek + tray
Kolokacji: 8
on a tray • with a tray • from the tray • in a tray • of the tray • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.