"drink tastes" — Słownik kolokacji angielskich

drink tastes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smaki napoju
  1. drink rzeczownik + taste czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Your drinks will taste much better, and you'll get a dose of antioxidants, too.

    Podobne kolokacje: