"drink flows" — Słownik kolokacji angielskich

drink flows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój leje się strumieniami
  1. drink rzeczownik + flow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As I said earlier, the drink was flowing freely.

    Podobne kolokacje: