BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"draw things" — Słownik kolokacji angielskich

draw things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczy losowania
  1. draw czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If you're short and fat, you draw things that are squat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo