"dodać znacząco" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dodać znacząco" po polsku — Słownik angielsko-polski

dodać znacząco

czasownik
  1. add pointedly  

"dodać znacząco" — Słownik kolokacji angielskich

add pointedly kolokacja
  1. add czasownik + pointedly przysłówek = dodać znacząco
    Zwykła kolokacja

    But, he added pointedly, "I am convinced that this is a time of change."

    Podobne kolokacje: