"dive clear" — Słownik kolokacji angielskich

dive clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok do wody czysty
  1. dive czasownik + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bolan dived clear and ran, hearing the voices of the soldiers from camp.

    Podobne kolokacje: