"disturbing image" — Słownik kolokacji angielskich

disturbing image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poruszając obraz
  1. disturbing przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I agree with you that it's a disturbing image precisely because it doesn't allow for any easy explanation or emotional response.

    Podobne kolokacje: