"distant port" — Słownik kolokacji angielskich

distant port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleki port
  1. distant przymiotnik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The phone wins and I'm so glad; it's Rog, calling from some distant port.