"distant entity" — Słownik kolokacji angielskich

distant entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleki podmiot
  1. distant przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Indian tribe is never named and the soldiers serve a distant imperial entity referred to simply as "the nation."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo