PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"discuss intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów interwencję
  1. discuss czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Yeltsin was so resistant to discussing military intervention that he delegated the task of listening to the American proposals to his Foreign Minister, Andrei V. Kozyrev.

    Podobne kolokacje: