"discouraging word" — Słownik kolokacji angielskich

discouraging word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniechęcając słowo
  1. discouraging przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    None of the Knicks who spoke today voiced a discouraging word about Sprewell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo