"disappointing season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozczarowując porę roku
  1. disappointing przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 34-year-Oates described this as "my most disappointing season since high school."

powered by  eTutor logo