ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disagree with one's conclusions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie zgadzać się czyjś zakończenia
  1. disagree czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he disagreed with her conclusions about what was needed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo