"director of research" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyrektor badań
  1. research rzeczownik + director rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was also made the director of research for the entire company.

podobne do "director of research" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "director of research" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo