"dire time" — Słownik kolokacji angielskich

dire time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tragiczny czas
  1. dire przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We don't have the money to spare in these dire times.

    Podobne kolokacje: