"dipole moment" — Słownik kolokacji angielskich

dipole moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment dipolowy
  1. dipole rzeczownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The more precise question is, "Does the molecule have a dipole moment?"

    Podobne kolokacje:

podobne do "dipole moment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dipole moment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik