"difficult thing" — Słownik kolokacji angielskich

difficult thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudna rzecz
  1. difficult przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a very difficult thing for me, but I do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo