"different moment" — Słownik kolokacji angielskich

different moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny moment
  1. different przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At a different moment in history, American leadership might have stepped up to these disorders and led the way to solutions.

    Podobne kolokacje: