"development intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwój interwencja
  1. development rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A focus on educational and career development interventions to promote successful lives for all youth, including youth with disabilities.

powered by  eTutor logo