"despite the response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo odpowiedzi
  1. despite przyimek + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite the generally enthusiastic response to the projects, it may be a while before such simulations are widely used.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo